2024 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2024 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2024 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2024 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2024 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2024 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiny

2024 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2023 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2022 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2021 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2020 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2019 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2018m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

2017  metų finansinių, biudžetinių ataskaitų rinkiniai:

2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS VIDINIU GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO KANALU

 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą.

Gruzdžių vaikų socializacijos centro (toliau – Centras) vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su Centru sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat ir kiti asmenys.

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

 

Kompetentingu subjektu, administruoti Centro vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą), yra paskirta vyresnioji specialioji pedagogė Rasa Sabaliauskienė, tel. +370 9967463.

 

INFORMACIJĄ APIE KORUPCIJĄ BEI PASTEBĖTUS PAŽEIDIMUS CENTRE VIDINIU PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS KANALU GALIMA PATEIKTI:

 

 • tiesiogiai atvykus darbo valandomis į Centrą pas kompetentingą subjektą, adresu F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, LT-81416 Šiaulių r. sav.;
 • atsiųsti Centrui laisvos formos pranešimą paštu adresu F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, LT-81416 Šiaulių r. sav. Siunčiant pranešimą paštu, po Centro pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą, turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
 • atsiųsti laisvos formos pranešimą Centro elektroninio pašto adresu info@gvsc.lt. Siunčiant laisvos formos pranešimą, turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYME NUSTATYTOS ASMENŲ, TEIKIANČIŲ INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMUS, TEISĖS IR GARANTIJOS:

 

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 • asmens konfidencialumo užtikrinimas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą ar asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 • teisė gauti kompensaciją;
 • atleidimas nuo atsakomybės.

 

Prieš darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, jo šeimos narius, nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių – atleisti jį iš darbo ar tarnybos, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

 

APIE KORUPCIJĄ TAIP PAT GALIMA PRANEŠTI:

 

 • paštu pranesk@stt.lt siunčiant užpildyti Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomenduojamą Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą;
 • per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/kitiems-asmenims/9;
 • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (dirba ir poilsio dienomis).

 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________

 

Eil. Nr.
Valstybinis numeris
Automobilio markė
Automobilio modelis
Pagaminimo metai
1.
LFR803
ŠKODA
OCTAVIA
2019
2.
DGT384
OPEL
ASTRA
2007
3.
ANV081
TOYOTA
COROLLA VERSO
2004
4.
LGV209
FORD
TRANSIT CUSTOM
2017
5.
JHC631
VW
CRAFTER ALTAS
2016
6.
HZV139
IVECO
50C15
2015

Skelbimų nėra.