Vaiko gyvenamosios vietos savivaldybių administracijos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai;
Vaiko teisių apsaugos skyriai pagal vaiko gyvenamąją vietą;
Teritoriniai policijos skyriai;
Šiaulių apygardos probacijos tarnyba;
Šiaulių apskrities VPK;
Gruzdžių seniūnija;
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Vilniuje;
Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba;
VŠĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“;
Šiaulių visuomenės sveikatos centras;
Gruzdžių A. Griciaus biblioteka;
Gruzdžių girininkija;
UAB „Medynas“;
Šiaulių „Aušros” muziejus;
Šiaulių technologijų mokymo centras;
Šiaulių „Rūtos” šokolado muziejus;
Šiaulių plaukimo mokykla „Delfinas”;
Gruzdžių gimnazija;
Nevyriausybinės ir valstybinės organizacijos, besirūpinančios vaikų problemomis;
Kitos įstaigos ir institucijos.