Gruzdžių vaikų socializacijos centro administracija:

Eil. Nr.
Vardas, pavardė 
Etatai 
Pareigos 
1.
Henrikas Gaidamavičius
1
Direktorius
Tel. 8-41 37 23 22
2.
Odeta Leliukienė
1
Pavaduotoja ugdymui
Tel. 8-41 37 23 12
3.
Vitalijus Baškys
1
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Tel. 8-41 37 23 12, el.paštas ukvedys@gvsc.lt
4.
Lijana Staponkienė
1
Vyriausioji finansininkė,
Tel. 8-41 37 23 22,
 el.paštas buhalterija@gvsc.lt
5.
Daiva Žižienė
0,5
Finansininkė
Tel. 8-41 37 23 22,
6.
Asta Mažeikaitė
0,5
Finansininkė
Tel. 8-41 37 23 22,
el.paštas alga@gvsc.lt
7.
Simona Petravičiūtė
1
Sekretorė
Tel. 8-41 37 22 32, el.paštas centras.info@gvsc.lt
8.
Rita  Petkevičienė
1
Viešųjų pirkimų organizatorė

 

Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriaus administracija:

Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Etatai
Pareigos
1.
Oksana Pagrandienė
1
Skyriaus vedėja
Tel. +370 34747524
el.paštas sim@saulute.kaunas.lm.lt
2.
Danguolė Mikšienė
1
Skyriaus vedėjos pavaduotoja ugdymui
Tel. +370 34747527
3.
Darius Zabulionis
1
Skyriaus vedėjos pavaduotojas ūkiui
Tel. +370 34747527

 

 

 

Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Kvalifikacija
Dėstomas dalykas
Etatas
GRUZDŽIŲ VAIKŲ  SOCIALIZACIJOS CENTRO MOKYTOJAI
1.
Faustina Klevinskienė
metodininkė
lietuvių kalba ir literatūra
0,76
mokytoja
dorinis ugdymas
metodininkė
konsultacija
2.
Gražina Jurgaitienė
vyresnioji m.
anglų kalba
0,46
vyresnioji m.
biologija
3.
Kristina Rimkuvienė
metodininkė
informatika
0,41
mokytoja
Fizika
mokytoja
Chemija
metodininkė
neform. švietimas
4.
Aurimas Skėrys
metodininkas
fizinis ugdymas
0,19
5.
Algirdas Milašauskas
mokytojas
technologijos
0,38
mokytojas
dailė
mokytojas
neform. švietimas
6.
Alfredas Milaknis
vyresnysis mokytojas
istorija
0,20
mokytojas
geografija
vyresnysis mokytojas
Pilietiškumo pagr.
 
7.
Asta Lengvinienė
metodininkė
matematika
0,28
metodininkė
konsultacija
8.
Augustinas Šlikas
metodininkas mokytojas
gyvenimo įgūdžiai
0,15
9.
Stanislovas Kulikauskas
mokytojas
neform. švietimas
0,08
10.
Laimonas Briedis
ekspertas
ikiprofesinis ugdymas
0,15
11.
Vilma Raupytė
ekspertė
ikiprofesinis ugdymas
0,15
12.
Jurgita Mockuvienė
metodininkė
ikiprofesinis ugdymas
0,15
13.
Regina Kvedarienė
metodininkė
muzika
0,23
mokytoja
rusų kalba
metodininkė
neform. švietimas

 

GRUZDŽIŲ VAIKŲ  SOCIALIZACIJOS CENTRO AUKLĖTOJAI
Aurimas Skėrys
1,3
Juozas Vališauskas
0,9
Vaidas Borusas
0,5
Aurimas Navickas
1,1
Artūras Tellat-Kelpša
1,2
Jonas Spudis
0,7

 

GRUZDŽIŲ VAIKŲ  SOCIALIZACIJOS CENTRO SPECIALISTAI

1.
Indrė Valančienė
vyresn. soc. pedagogė
1,5
2.
Vaidas Borusas
soc. pedagogas
0,5
3.
Vaida Misevičienė
psichologė
1,5
4.
Tatjana Borisevičienė
spec. pedagogė ekspertė
0,5
 

KUNIONIŲ SKYRIAUS MOKYTOJAI

1.
Ligita Zagurskienė
metodininkė
lietuvių kalba ir literatūra
0,47
mokytoja
muzika
mokytoja
neform. švietimas
2.
Audronė Šeflerienė
vyresnioji mokytoja
matematika
0,46
mokytoja
fizika
mokytoja
biologija
mokytoja
chemija
3.
Viktor Djačenko
vyresnysis mokytojas
anglų kalba
0,58
mokytojas
rusų kalba
mokytojas
geografija
mokytojas
informacinės technologijos
mokytojas
neform. švietimas
4.
Daiva Savickienė
vyresnioji mokytoja
istorija
0,66
mokytoja
dorinis ugdymas (etika)
vyresnioji mokytoja
pilietiškumo pagrindai
vyresnioji
mokytoja
gyvenimo įgūdžių ugdymas
mokytoja
dailė
vyresnioji mokytoja
neform. švietimas
5.
Jolanta  Jakienė
vyresnioji mokytoja
fizinis ugdymas
0,37
mokytoja
technologijos
vyresnioji mokytoja
neform. švietimas
 
 
KUNIONIŲ SKYRIAUS CENTRO AUKLĖTOJAI
Sandra Michailovskaja
1,5
Nijolė Mekina
1,0
Aleksandra Gaus
1,0
Daiva Motiejūnienė
0,5
Jolanta Jakienė
1,0
 

KUNIONIŲ SKYRIAUS SPECIALISTAI

1.
Audronė Šeflerienė
spec. pedagogas
0,5
2.
Jolita Musulienė
psichologė
1
3.
Daiva Motiejūnienė
soc. pedagogė
1
4.
Lolita Stulginskienė-Gervickienė
soc. pedagogė
1
 
 

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
1.
Andrušaitis Rolandas
Informacinių technologijų specialistas
2.
Gužauskienė Jūratė
Valytoja
3.
Jokubauskis Adolfas
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas
4.
Kievišas Sigitas
Budėtojas
5.
Kievišienė Daiva
Virėja
Valytoja
6.
Kokanauza Zenonas
Budėtojas (nakties metu)
7.
Kontrimas Kazys
Budėtojas
8.
Mazelskienė Aušra
Slaugytoja
9.
Norkutė Rima
Valytoja
10.
Ratkutė Asta
Virėja
11.
Ribinskas Rimas
Budėtojas (nakties metu)
12.
Rimeisis Rimantas
Budėtojas (nakties metu)
13.
Rubežius Stasys
Budėtojas (nakties metu)
14.
Stasiulis Mindaugas
Budėtojas
15.
Steponavičius Alvydas
Budėtojas
16.
Tamašauskas Edas
Budėtojas (nakties metu)
Vairuotojas
17.
Vasiliauskienė Irena
Dietistė
Kiemsargė
18.
Žižys Arvydas
Vairuotojas
 
 
 

 GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO KUNIONIŲ SKYRIAUS APTARNAUJANTIS PERSONALAS

Eil.
Nr.
Pavardė, vardas
Pareigos
1.
Aleknienė Rita
Valytoja
2.
Atkočiūnas Regimantas
Budėtojas
3.
Cironkas Artūras
Budėtojas
4.
Cironkienė Danguolė
Budėtoja (nakties metu)
5.
Jakubauskienė Violeta
Kiemsargis
6.
Jankauskas Aleksandras
Vairuotojas
7.
Justinavičienė Neringa
Budėtojas (nakties metu)
8.
Karalius Rimantas
Budėtojas
9.
Linevienė Sigita
Budėtoja (nakties metu)
10.
Maldutis Arūnas
Informacinių technologijų specialistas
11.
Marauskaitė Aurelija
Virėja
12.
Sarapinienė Rasa
Slaugytoja
13.
Šaltienė Narimana
Valytoja
14.
Zabulionis Darius
Vairuotojas
15.
Zarankienė Albina
Dietistė
Virėja
16.
Zinkevičiūtė Lina
Budėtojas (nakties metu)
17.
Žemulis Dainius
Budėtojas