PATVIRTINTA
Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V1-173

 

NEPAMOKINĖS VEIKLOS (RENGINIŲ) PLANAS 2019 METAMS

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Numatoma data  Atsakingi už renginį
VALSTYBINĖS ŠVENTĖS. ISTORINĖS ATMINTIES DIENOS
 

I.

 

 

 

Integruotas renginys, skirtas Sausio 13-ai paminėti „Neužmirštuolė gyva“. 01 V. Tenys
„Mes buvome, esame ir būsime“. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas.

Nepamokinio ugdymo diena.

02 V. Tenys

Dalykų mokytojai

Kovo 11-oji. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 03 V. Tenys
TRADICINIAI KALENDORINIAI RENGINIAI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Nepamokinio ugdymo diena. 02 V. Stapulionienė
Žiemos palydų šventė. Užgavėnių papročiai ir tradicijos.

Nepamokinio ugdymo diena.

03 I. Prialgauskienė

L. Staškienė

Grupių auklėtojai

Pavasario šventė „Paukščių sugrįžtuvės“. Dalyvavimas respublikiniame mokinių kūrybinių darbų parodoje-konkurse „40 paukščių belaukiant“. 03 A. Milašauskas

R. Gaidamavičiūtė

„Knygos keliais“ – renginys, skirtas knygnešio dienai paminėti. 03 V. Stapulionienė
Tarptautinės moterų solidarumo dienos minėjimas. 03 H. Gaidamavičius
„Prisikėlimo stebuklas“ – Šv. Velykų šventė. 04 I. Prialgauskienė

L. Staškienė

Grupių auklėtojai

Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. 05 Pagalbos mokiniui specialistės
Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena. Naujų mokslo metų atidarymo šventė.

Nepamokinio ugdymo diena.

09 H. Gaidamavičius

O. Leliukienė

Dalykų mokytojai

Kalbų diena.

Nepamokinio ugdymo diena.

09 V. Stapulionienė

Z. Urbietienė

I. Prialgauskienė

„Skambučiai už tave skaičiuoja laiką “ – sveikinimai Tarptautinės Mokytojo dienos proga. 10 Centro bendruomenė
Prisiminkime išėjusius… 11 R. Gaidamavičiūtė
Helovino  šventė. 11 I. Prialgauskienė
Adventinio laikotarpio pristatymas. Šv. Kūčių vakarienė. Kalėdos. Senolių  tradicijos ir papročiai. 12 O. Leliukienė

R. Gaidamavičiūtė

Šv. Kalėdų šventė.

Nepamokinio ugdymo diena.

12 I. Prialgauskienė

Dalykų mokytojai

Grupių auklėtojai

SPORTO RENGINIAI
 

 

 

 

 

 

III.

Išvykos į Šiaulių areną (sporto renginių stebėjimas). Per metus H. Gaidamavičius
Išvykos į Šiaulių plaukimo mokyklą „Delfinas“. Per metus Grupių auklėtojai
Išvykos į KANE‘S areną, batutų parką. Per metus

 

Grupių auklėtojai
Stalo teniso varžybos. Šaškių varžybos. Per metus A. Skėrys
Smigio varžybos. Per metus A. Skėrys
Draugiškos futbolo varžybos. Per metus A. Skėrys
Tinklinio varžybos. Per metus A. Skėrys
Mažojo futbolo varžybos. Per metus A. Skėrys
Bilijardo varžybos. Per metus A. Skėrys
Krepšinio varžybos. Per metus A. Skėrys
Slidinėjimo varžybos. 12 – 02 mėn. A. Skėrys
Susitikimas su Šiaulių „Šiauliai“ – profesionaliu Šiaulių  miesto vyrų krepšinio klubu. 05 A. Tallat-Kelpša
Sporto-turizmo diena. Nepamokinio ugdymo diena. 06 A. Skėrys
Susipažinimas su profesionalia sporto šaka – regbiu ir šios sporto šakos trenerio profesija. 09 K. Ignotas
Susitikimas su Šiaulių rajono Sporto mokyklos krepšinio ir futbolo treneriais. 11 G. Prialgauskis
PREVENCINĖ VEIKLA
 

 

IV.

Emocijų pažinimo valandėlė „Blogi įpročiai“. 02 V. Misevičienė

G. Jurgaitienė

Iniciatyva „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“. Nepamokinio ugdymo diena. 03 Pagalbos mokiniui specialistės

Dalykų mokytojai

„Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“ . Nepamokinio ugdymo diena. 05 Pagalbos mokiniui specialistės

Dalykų mokytojai

Gruodžio 1-oji – Pasaulinė kovos su AIDS diena. Protmūšis. 12 V. Misevičienė

G. Jurgaitienė

PILIETIŠKUMO UGDYMAS
 

V.

 

 

 

 

 

 

 

Pilietiškumo pamoka. Ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyvių paskaita Centro bendruomenei ir mokiniams. 02 O. Leliukienė
Savanorystės veiklų įgyvendinimas dalyvaujant akcijoje „Darom 2019“. 04

 

Grupių auklėtojai
Šeštadieninis bėgimas „Runway Run 2019“. 05 Grupių auklėtojai
Renginiai, skirti Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. Nepamokinio ugdymo diena. 11 J. Katiliavienė

Dalykų mokytojai

Renginys, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai. 11 A. Navickas
KITI RENGINIAI
 

VI.

„Skaičiaus PI diena“ Centre. 03 G. Nemeikšis
Sveikatingumo diena. Nepamokinio ugdymo diena. 04 A. Mazelskienė

Dalykų mokytojai

Susitikimas su kinologais. 05 J. Vališauskas

Nepamokinės veiklos (renginių planas) metų eigoje gali būti koreguojamas.____________________________________