Gruzdžių vaikų socializacijos centre ugdomi 24 berniukai, padarę teisėtvarkos pažeidimus. Didžioji dalis šių vaikų – netekę tėvų globos, iš asocialių šeimų ar našlaičiai, patyrę smurtą, prievartą. Atvykę į socializacijos centrą, jie mokosi gyventi iš naujo, atverdami naują gyvenimo puslapį. Čia dirbantys pedagogai ir kiti darbuotojai stengiasi prisidėti prie šių vaikų ugdymo.
  Todėl, norėdami vaikams parodyti kitokią, šviesesnę gyvenimo pusę, suteikti jiems džiaugsmo, kreipiamės pagalbos į Jus, prašydami bet kokios paramos pagal Jūsų galimybes. Puikiai suprantame Jūsų problemas ir rūpesčius, tačiau tikimės, kad tarp begalės darbų atsiras noro ir laiko padėti vaikams.
  Norėdami prisidėti prie mūsų įstaigos finasinio rėmimo, pinigines lėšas galite pervesti į mūsų atsiskaitomąją sąskaitą:
Gruzdžių vaikų socializacijos centras
Kodas 190089213
Adresas: F. Vaitkaus 61, Gruzdžiai, Šiaulių rajonas.
LT 08 7300 0100 0240 7064
AB bankas “Swedbank”
  Kitas būdas, kuris nepareikalaus iš Jūsų asmeninių išlaidų, iki gegužės 1 d. galite 2 % pajamų mokesčio dalį skirti mūsų įstaigai. Tam reikia užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui, nustatytos formos FR0512 prašymą, kurį galite užpildyti VMI internetinėje svetainėje arba atspausdintą formą (įstaigos, įmonės) buhalterijoje.
  Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!