PATVIRTINTA
Gruzdžių vaikų socializacijos centro direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-106

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2019–2020 M. M.

(nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.)

PIRMADIENIS
ANTRADIENIS
TREČIADIENIS
KETVIRTADIENIS
PENKTADIENIS
 
14.00–16.00 val.
 
Kultūrizmo būrelis
 
Mokytojas A. Navickas
 
 
10.00–12.00 val.
 
Medžio darbų būrelis
 
Mokytojas A. Milašauskas
 
14.00–16.00 val.
 
Būrelis „Bitas“
 
Vyriausioji mokytoja K. Rimkuvienė
_______
 
15.00–17.00 val.
 
Dziudo būrelis
 
Mokytojas S. Kulikauskas

 

 

___________________________________________