Mokinių organizuota darbinė veikla – tai sudedamoji ugdymo proceso dalis, skirta ugdyti vaikų ir paauglių intelektinius, techninius, meninius, socialinius, darbinius ir kitus gebėjimus. Gerai organizuojant darbinę veiklą, galima siekti, kad būtų lavinami įvairūs gebėjimai, tenkinami saviraiškos poreikiai, formuojama sąmoninga, atsakinga asmenybė. Tai kryptinga veikla, grindžiama konstruktyviu ir kūrybišku bendradarbiavimu. Organizuota darbinė veikla – pirminio profesinio orientavimo veiksnys ir pradinis etapas rengiant mokinius profesijai. Organizuotos darbinės veiklos metu susiformavęs teigiamas požiūris į darbą ir įgyti įgūdžiai yra vienas iš sėkmingos mokinių adaptacijos visuomenėje pagrindų.

Organizuota darbinė veikla organizuojama nepažeidžiant vaiko teisių, atsižvelgiant į kiekvieno jų amžių, fizinį ir psichosocialinį išsivystimą, turimus gebėjimus. Darbinė veikla organizuojama pagal Centro direktoriaus patvirtintą Dienos struktūrą.

 

Mokinių organizuotos darbinės veiklos tikslas  – lavinti mokinių bendruosius darbinius ir savitvarkos įgūdžius, formuojant teigiamą, atsakingą požiūrį į darbą, savo pareigas.

Uždaviniai:

1.      Ugdyti sąmoningą požiūrį į darbą.

2.      Ugdyti darbui reikalingas asmenybės savybes.

3.      Skatinti mokinių savirealizaciją.

4.      Formuoti bendrus gyvenimiškus ir darbinius įgūdžius ir gebėjimus.

 

Eil. Nr.

Darbinė veikla

Laikotarpis

Atsakingi

1.

Klasių, miegamųjų, postų, valgyklos ir kitų patalpų tvarkymas pagal Mokinių budėjimo grafiką. Kasdien pagal Mokinių budėjimo grafikus Budintys mokiniai  dirbantis auklėtojas

2.

Centro gėlynų priežiūra:

–       gėlynų ir želdinių sodinimas;

–       laistymas ir priežiūra;

–       paruošimas žiemos sezonui.

Kasmet, darbai priklausomai nuo metų laiko Mokiniai

Auklėtojai

 

3.

Centro medelių ir sodo priežiūra:

–       medelių balinimas;

–       šakų apipjaustymas;

–       paruošimas žiemos sezonui.

Kasmet, darbai priklausomai nuo metų laiko Mokiniai, auklėtojai

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

4.

Centro aplinkos priežiūra:

– pagalba prižiūrint žaliąsias vejas;

– lapų grėbimas;

– kiemo tvarkymo darbai;

– sniego kasimas ir kt.

Kasmet, darbai priklausomai nuo metų laiko Mokiniai, auklėtojai

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

5.

Centro augintinių (2 šunys) priežiūra:

– gyvūnų gyvenamosios teritorijos tvarkymas;

– maitinimas ir kita priežiūra.

Kasdien Mokiniai, auklėtojai

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

6.

Malkų paruošimas šildymui:

– malkų rūšiavimas;

– malkų krovimas, sandėliavimas.

Pagal poreikį Mokiniai, auklėtojai

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

7.

Papildomi darbi už Centro ribų:

– pagalba girininkijos darbuotojams: sodinukų sodinimas, miško valymas, ėdžių miško gyvūnams tvarkymas;

– talkos miestelio bendruomenei: aplinkos prie tvenkinių tvarkymas, apleistų kapų priežiūra, bažnyčios teritorijos tvarkymas ir pan.

Pagal poreikį Mokiniai, auklėtojai

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Direktorius

8.

Kiti Centro mokinių poreikius atitinkantys darbai. Pagal poreikį Mokiniai, auklėtojai

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui