Gruzdžių vaikų socializacijos
centras

Apžiūrėkim

Gražu kai žydi viskas ...

Mūsų išminčiai ...

 

Gruzdžių vaikų socializacijos centro tikslas.

Efektyviai ir tikslingai organizuoti Centro veiklą, pasirinkti teisingą veiklos tobulinimo kryptį, planuoti kaitos pokyčius, telkti bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami ugdymo veiklai keliami reikalavimai, numatyti bei planuoti mokymo(si) kaitos pokyčius, sėkmingai įgyvendinant vidutinę priežiūrą ir plėtojant mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, dvasines, intelektines, fizines galias, sudarant prielaidas kokybiškai integracijai į visuomenę.

Misija

Siekiame ugdyti besimokantį, besidomintį, savarankišką, kūrybingą žmogų, atsakingai kuriantį savo paties ir šalies ateitį.

Skaityti daugiau
Bendruomenė

Pedagoginis personalas, administracija, aptarnaujantis personalas, tarybos veiklos planas …

Ugdymas

Gruzdžių vaikų socializacijos centro 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programų ugdymo planas

Mokiniai

Mokinių tarybos veiklos planas, mokinių tarybos nariai, mokinių tarybos pirmininkas, tikslai, uždaviniai …

Mūsų patirtis

0 Mokykloje mokėsi mokiniai
0 Darbuotojai
0 Šiuo metu mokosi
0 Mokyklos amžius metais
0 Šypsenos

Skirti paramą mokyklai

Mūsų mokyklos gyvenimas

Tvarkaraščiai, projektai, artėjantys įvykiai …

Populiariausios nuorodos

Prenumeruoti mūsų naujienlaiškį

Atsiliepimai

Mokiniai, tėvai, globėjai